کلمپ آمپرمتر یونیتی UNI-T UT208B می تواند جریان AC را تا 1000 آمپر

خازن را تا 60 میلی فاراد

جریان هجومی را تا 1000 آمپر

ولتاژ AC/DC را تا 1000 ولت

مقاومت را تا 60 مگا اهم

دوره کاری Duty Cycle را تا 90 درصد اندازه گیری کند.