این المان ها می توانند با مصرف انرژی مقدار بیشتری سرما / گرما در یک نقطه خاص ایجاد کنند. از این المان ها معمولا در ساخت یخچال های ماشین و مواردی که نیاز به خنک سازی سریع می باشد استفاده می گردد.

در حال نمایش 4 نتیجه