سون سگمنت ها در اصل از چند LED در یک آرایش خاص برای نمایش اعداد و حروف می باشند. معمولا پایه تمامی LED ها در سمت آند یا کاتد به یکدیگر متصل شده که به همین علت با نام کاتد/آند مشترک مشخص می گردند. سگمنت ها در ابعاد مختلف، مدل های مختلف و شکل های مختلف تولید میگردند و شما می توانید بر اساس طراحی پروژه خود، مدل مناسب را انتخاب نمایید. در این بخش از فروشگاه تنوع کاملی از انواع سگمنت موجود می باشد که با توجه به نیاز خود می توانید مدل مناسب را انتخاب و جهت تولید برد خود اقدام نمایید.