کتاب راهنمای شیوه های بهره برداری، تعمیر و نگهداری سامانه های خورشیدی فتوولتائیک

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ساتبا :این کتاب حاصل مطالعه کتاب ها و مستندات بروز دنیا و همچنین اخذ نظرات و مشاوره از خبرگا...

ادامه مطلب